Vanliga frågor

Hur säkerställer Kattoyksikkö kvaliteten på sitt arbete?

 

 Vi använder bara de bästa materialen som är avsedda att fungera i Finlands varierande väderförhållanden. Alla montörer hos Kattoyksikkö har adekvat utbildning och sammanlagt över tusen monteringar bakom sig.

 

 

Vad ska man beakta innan monteringen inleds?

 

 Du behöver inte beakta något. Vi gör allt för dig.

 

 

Kan ett plåttak monteras på ett tak i vilken form som helst?

 

Taklutningen kan påverka vilken plåtprofil som är den förnuftigaste lösningen för ditt tak. Även detta klarnar under vårt avgiftsfria besök där vi kartlägger också alla andra faktorer som inverkar på monteringen.

 

 

Hur lång tid tar monteringen i genomsnitt? 

 

  • En normal takrenovering av ett egnahemshus tar i allmänhet 2–5 dagar beroende på takets storlek och form. Ditt tak blir aldrig utlämnat åt väder och vind över natten. Vi skyddar taket mot väder och vind på en dag.
  • Solkraftverk i egnahemshus installerar och kopplar vi i allmänhet på en arbetsdag.

Vi monterar tak och solkraftverk året om med beaktande av väderförhållandena.

 

 

Kan jag bo i mitt hus medan monteringen pågår?

 

Ja, du kan bo i ditt hus och följa dina normala rutiner under hela monteringen av taket eller solpanelerna.

 

 

Vad är hushållsavdrag?

 

Du kan få hushållsavdrag för renovering av ett hem eller en fritidsbostad.  När du köper arbetet av ett företag som antecknats i förskottsuppbördsregistret, kan du dra av 40 procent av den mervärdesskattepliktiga andelen arbete. Arbetets andel vid takentreprenader som Kattoyksikkö utför är 60 procent.

 

Om till exempel din takrenovering kostar 13 000 euro, är arbetets andel av detta 7 800 euro, varav du får 40 procent hushållsavdrag, det vill säga 3 120 euro.

 

 

Hurdana garantier beviljar ni för taken och solpanelerna ni monterar?

  • Beroende på vilket alternativ du valt, har plåttak en teknisk garanti på upp till 50 år.
  • Garantin för arbetet som Kattoyksikkö beviljar för en takrenovering är 5 år.
  • Våra solpaneler har en produktivitetsgaranti på upp till 25 år.
  • Vår monteringsgaranti för solpaneler gäller 2 år.

 

Vad är taksäkerhetsprodukter?

 

Syftet med taksäkerhetsprodukter är att säkerställa att personer som rör sig på tak och förbipasserande är trygga. Till taksäkerhetsprodukter hör bland annat stegar, takbryggor och snörasskydd.

Ta kontakt
Mainostoimisto Semio | Webio julkaisujärjestelmä