Takprodukter

Taksäkerhetsprodukter

Obligatoriskt skydd vid takarbete

 

I praktiken måste så gott som varje hus ha åtminstone väggstegar och takstegar eller takbrygga till skorstenen. Också nödutgångar från de övre våningarna är obligatoriska.

 

Våra taksäkerhetsprodukter kommer från vår samarbetspartner Pisko, som är Finlands ledande tillverkare av taksäkerhetsprodukter, stegar och regnvattensystem.

 

Hos oss får du alla taksäkerhetsprodukter du behöver monterade. Kontakta oss alltså per telefon på  050  321 5343 eller lämna en kontaktbegäran.

Be att vi kontaktar dig ›         

 

 

Med taksäkerhetsprodukter avses i allmänhet stegar och takbryggor samt snörasskydd.

 

En del taksäkerhetsprodukter är obligatoriska.

 

Takbryggor och takstegar är obligatoriska om taket har objekt som kräver service, såsom skorsten som sotaren måste komma åt säkert.

 

I praktiken måste alltså så gott som varje hus ha åtminstone väggstegar och takstegar eller takbrygga till skorstenen, beroende på placeringen av väggstegarna. Också nödutgångar från de övre våningarna är obligatoriska.

 

 Hos oss får du dem alla

  • Vägg- och takstegar
  • Takbryggor
  • Snörasskydd
  • Nödutgångar

Finansiering

Också för våra taksäkerhetsprodukter har du tillgång till  en tillförlitlig finansieringslösning.

Regnvattensystem

Absolut förutsättning för ett friskt hus


Regnvattensystemets uppgift är att leda regn på taket och smältande snö bort från huset. Om fukten blir kvar nära grunden i ditt hus (se bilden bredvid), kan detta tillsammans med att tjälen går ur jorden på våren orsaka fuktproblem, men också stora strukturella skador till och med på hela ditt hus.

 

Det lönar sig alltså att ta det på allvar att styra regn- och smältvattnen bort från huset.

 

Takrännor

Direkt från bilen till takskägget

 

Vi tillverkar rännorna på platsen där de ska monteras direkt från bilen enligt mått i en del.

 

På så sätt säkerställer vi att rännorna inte har några sömmar som under årens lopp kan börja läcka.

 

Rännor från Kattoyksikkö är också såtillvida bekymmerslösa under hela sin livstid.

 

 

Våra regnvattensystem består av Piskos produkter av hög kvalitet.

 

 Ett ordentligt regnvattensystem är en absolut förutsättning för ett friskt hus

 

 Regnvattensystemets uppgift är att leda regn på taket och smältande snö bort från huset.

 

Om fukten blir kvar nära grunden i ditt hus kan detta tillsammans med att tjälen går ur jorden på våren orsaka fuktproblem, men också stora strukturella skador till och med på hela ditt hus.

 

Det lönar sig alltså att ta det på allvar att styra regn- och smältvattnen bort från huset.

Beställ en gratis tillståndsbedömning här ›

 

När är det dags för en renovering?

 

 Om ens ett av följande tecken syns, det vill säga om:

  • Rännorna läcker
  • Rännorna är rostiga
  • Snön får rännorna att svacka
  • Det faller snö på ställen där man ska ta sig fram

. . . gör du klokt i att allvarligt överväga att bjuda in en av våra experter och att kartlägga den rådande situationen före stora problem.

 

Ta kontakt
Mainostoimisto Semio | Webio julkaisujärjestelmä